Archive for Tháng Chín 2011

Thông Báo   Leave a comment

Thông Báo Các Bạn Học Lớp NCTH3C từ tuần sau ngày 26/9/2011 lớp mình chuyển sang học Phòng A3.2 cho rộng !

Advertisements

Posted Tháng Chín 24, 2011 by nnguyennhodung in Uncategorized