Archive for Tháng Mười 2011

Thông báo khẩn cấp !   Leave a comment

Các bạn Cao Đẳng Tin Học 12B , Ngày thứ 2 tức ngày 3/10/2011 các bạn được nghỉ học hôm đó !

Lý do : Thầy bận công việc đột xuất ! Chúng ta sẽ học bù buổi đó sau !

Thân ái !

Advertisements

Posted Tháng Mười 1, 2011 by nnguyennhodung in Uncategorized